Cyfleoedd Noddi

Bydd ein noddwyr i gyd yn derbyn pecyn cynhwysfawr o fanteision yn ddiolch am eu hymroddiad a’u wnelo â Chlwb Byd Busnes Rhondda Cynon Taf.

  • Aelodaeth Prif Bartner
  • Noddwr Trefnu Materion Croeso
  • Rhaglen Achlysuron
  • Rhaglen Noddi Achlysuron Unigol
  • Noddi’r Cinio Mawreddog a Seremoni Gwobrwyo
  • Noddi Gwobrau

Os oes diddordeb gyda’ch cwmni chi mewn noddi achlysur neu os hoffech chi ragor o fanylion ynglŷn â’n hachlysuron a chyfleoedd hyfforddi sy wedi’u cynnwys yn y pecyn yma, ffoniwch: Claire Curtis ar 01443 424109 neu Ross Chamberlain ar 01443 665721.

Neu, os hoffech chi deilwra pecyn i ddiwallu’ch anghenion chi, ffoniwch y rhif ffôn uchod.

Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthoch chi.