Mae Aelodau Clwb Byd Busnes Rhondda Cynon Taf yn gallu manteisio ar nifer o gynigion arbennig. Hyd yma, mae'r cynigion arbennig canlynol ar gael:

RCT Business Club Members can take advantage of the many special offers available through the Business Club. To date we have secured the following special offers:

DeVine Wines & Crystal

Capel Salem, Main Road, Gwaelod y Garth, CF15 9HJ - 02920811200. Hoffwn gynnig sesiwn blasu gwinoedd mewn unrhyw un o swyddfeydd yr aelodau, yn ogystal a gostyngiad o 10% ar unrhyw archebion byd busnes (gwinoedd/siampaen wedi'u personoli, gwobrau neu anrhegion crisial/engrafu cyffredinol byd busnes) ar gyfer archebion sy'n ein cyrraedd cyn 1af Hydref 2007.

South Wales Shredding Ltd

Uned 21a Garth Estate, Ffynnon0daf, CF15 7RN - 02920 021200. Hoffwn gynnig i'n cyd-aelodau sesiwn ddangos o'n peiriant rhwygo papur symudol ar waith a rhwygo'ch 2 focs neu sach o bapurayu cyfrinachol ar y safle, YN RHAD AC AM DDIM. Yn dilyn gostyngiad o 10% ar eich archeb gyntaf.

A Posh Wash

41, Ynyshir, Coed-y-Cwm, Pontypridd, CF37 3JF, 07971 294946. Gostyngiad o 5% i aelodau'r Clwb Byd Busnes ar gyfer gwasanaeth glanhau ceir.

Wastetechnique Ltd

3a-3d Padfield Court Business Park, Gilfach Road, Tonyrefail, CF39 8YN - 01443 672933. Gostyngiad o 15% ar ailgylchu offer Trydan ac Electronig a gostyngiad o 10% pan rydych chi'n archebu caledwedd cyfrifiaduron.

Siop-y-Bont

Marchnad Dan Do Pontypridd CF37 2SP - 01443 402584. Gostyngiad o 5% i aelodau o'r Clwb Byd Busnes.

Devonlands Solicitors

135 Dunraven Street, Tonypandy, CF40 1QD - 01443 434343. Gostyngiad o 10% ar wasanaethau cyfreithiol.

Caxton Press

Howard St, Treorci, CF42 6AR - 01443 772134. Gostyngiad o 10% ar gynnyrch print gyda phob archeb dros £200.

Menter Iaith

Canolfan Celf a Dylunio Ty Model, Bull Ring, Llantrisant, CF72 8EB - 01443 226386. Gostyngiad o 10% mewn clybiau ol-oriau ysgol a chynlluniau chwarae.

Clwb Golff Aberdar

Golf Road, Abernant, Aberdar, CF44 0RY - 01685 871188. Gostyngiad o 20% ar ffioedd golff.

Parle Skips Hire

Fferm Tir Ergyd, Llwydcoed, Aberdar, CF44 0BX - 871111. Gostyngiad ar gael gan ddibynnu ar werth y cytundeb.

HSW Print

Uned 1, Parc Hen Lofa'r Cambrian, Cwm Clydach, Tonypandy, CF40 2XX - 01443 441100. Gostyngiad o 10% ar gynnyrch print gyda phob archeb sy dros £200.

Blackwell's - Siop Lyfrau'r Brifysgol

Prifysgol Morgannwg, Llantwit Road, Trefforect, Pontypridd, CF37 1DL - 01443 401502. Cynnig arbennig - taleb £5 pan rydych chi'n gwario dros £50 ym Mhrifysgol Morgannwg, neu Siop Prifysgol Caerdydd.

EarthMonkey Media

Ystafell GTI, Canolfan Menter y Cymoedd, Parc Hen Lofa's Navigation, Abercynon, CF45 4SN - 01443 231434. Sesiwn ymgynghori materion marchnata yn rhad ac am ddim i bob aelod 'r Clwb.

Performance Physiotherapy

32 Gelliwastad Road, Pontypridd, CF37 2BN - 01443 480841. Gostyngiad o 20% ar sesiynau ymgynghori a thriniaethau i aelodau o'r Clwb Byd Busnes.

Creative Vision

The Old House, Fedw Hir, Llwydcoed, Aberdar, CF44 0DX - 01685 882011. Gostyngiad o 10% a'r 100 copi cyntaf o'ch DVD yn rhad ac am ddim yn ogystal a chyfle i glientiaid i fynychu gweithdy cynhyrchu ffilm.

AMCAN Consultancy & Training Ltd

Well Being Centre Unit, 9 Parc Cefn Coed, Nantgarw, CF15 7QQ - 01443 827600. Gostyngiad o 20% ar unrhyw ddiwrnodau hyfforddi staff/iechyd corfforaethol rydyn ni'n eu trefnu. Yn ogystal a gostyngiad o 20% ar unrhyw sesiynau ymgynghori/triniaeth/hyfforddi preifat i aelodau o'r Clwb Byd Busnes.

Synapse Data Solutions Ltd.

Canolfan Menter y Cymoedd, Parc Lofa'r Navigation, Abercynon, CF45 4SN - 01443 413623. Gostyngiad o 20% ar wasanaethau TG, yn amrywio o ddylunio gwefannau i systemau TG wedi'u teilwra'n arbennig ar eich cyfer. Mae hyn yn cynnwys sesiwn ymgynghori yn rhad ac am ddim gydag un o'n harbenigwyr TG.

Hibiscus Group

Canolfan Menter y Cymoedd, Parc Hen Lofa'r Navigation, Abercynon, CF45 4SN - 01443 410281. Gostyngiad o 10% ar wyliau.